Relaterede ydelser

Børnehus Hovedstaden - Relaterede ydelser

indholds splitter

Henvisningsskema skal indsendelse til boernehushovedstaden@kk.dk

 

I kan læse mere om de relaterede ydelser i undergrupperne:

Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler, Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
boernehushovedstaden@kk.dk