Om Børnehus Hovedstaden

Børnehus Hovedstaden traumeudreder børn i alderen 0-17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom, når også politi eller sygehus er involveret.

indholds splitter
Dukke i sofa
Har du mistanke om overgreb begået mod børn skal du underrette din kommune, som så vil hjælpe dig videre. Børnehuset yder ikke telefonrådgivning til børn/unge eller pårørende.
Børnehusene i Danmark er etableret med udgangspunkt i et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde. Børnehuset skal bidrage til kommunens børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage politiet og/eller sygehusvæsenet.
Børnehus Hovedstaden er et børnevenligt indrettet hus, hvor det skal være rart for børn, unge og deres pårørende at komme. En grundtanke i børnehus-modellen er, at de relevante myndigheder kommer til barnet eller den unge i børnehuset, og så vidt muligt yder deres indsats der. Børnehusets samlede ekspertise skal sikre, at indsatsen til det enkelte barn/ung sker med udgangspunkt i et tværsektorielt og børnevenligt helhedssyn, så det enkelte forløb tilrettelægges og koordineres så skånsomt som muligt, for barnet/den unge.
Børnehus Hovedstaden er bemandet med fast personale, der er særligt kvalificeret til at varetage sager om overgreb mod børn og unge.
Børnehus Hovedstaden har både lokaler i København og Hillerød.