Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold

I løbet af perioden 2020-2022 vil alle børn fra Københavns Politikreds, der bliver videoafhørt ved mistanke om vold, systematisk få tilbudt en retsmedicinsk screening for synlige skader samt et tjek af aktuel sundhedstilstand.

 

Denne nye procedure sker som led i et 2-årigt tværsektorielt samskabelsesprojekt i Børnehus Hovedstaden i samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet og Københavns Politi.

 

Formålet med projektet er at skabe et bud på ’best-practice’ for det fremtidige tværsektorielle samarbejde i sager med mistanke om vold mod børn.

 

Projektet er støttet af midler fra Offerfonden:

https://civilstyrelsen.dk/Media/8/9/Uddelte%20midler%202019.pdf.

 

Se informationsfoldere for yderligere information om screeningen.